Makaslı Platformlar

Platformlar içerisinde en yaygın olarak kullanılan Makaslı Platformları daha yakından inceleyip, markalar arasında farklılık gösteren model isimlendirme mantığı hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.
 
 
  
MODEL İSİMLENDİRME
 
Akülü ve Dizel olmak üzere iki sınıfa ayrılan Makaslı Platformlar; çalışma yüksekliği, dar ya da geniş oluşu, iç mekan ya da dış mekanda çalışabilme, vb. özellikleriyle de çok çeşitli modellerde karşımıza çıkıyor. Üretici firmalar bu modelleri isimlendirirken farklı yollar izleyebiliyor. Verilen isimlerin hemen hemen hepsinde harflerin ve rakamların kullanıldığını görüyoruz. Kullanılan harflerin genellikle aynı olduğunu, rakamların ise farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Zira bazı üretici firmalar metrik ölçüleri baz alırken, bazıları feet ya da inch birimlerini kullanıyor.

Aşağıda başlıca yabancı üretici firmaların, makaslı platformların isimlendirilmesinde kullandıkları harfleri ve anlamlarını görüyoruz. Bu markaların haricinde diğer markaların da hemen hemen aynı harfleri kullandıklarını belirtebiliriz. Ülkemizde yerli üretim yapan firmaların ise kimi zaman Türkçe harflendirme kimi zaman da model grubuna ayrı bir isim verme gibi nedenlerle farklı bir politika izleyebildiğini söyleyebiliriz. Özellikle Çin menşeili olmak üzere kimi yabancı firmalar da makaslı platform sınıfı için kendilerine özgü bir isim verebiliyor.
 
 

Rakamlara geçtiğimizde ise öncelikle ölçü birimlerinden bahsetmemiz gerekiyor. Çin ve Avrupa menşeili firmalar metrik ölçü birimini; JLG, Genie, Skyjack ve Snorkel gibi markalar ise İngiliz ölçü birimlerini kullanıyor. Bu noktada feet ve inch birimlerinin metrik olarak karşılıklarını bilmemiz gerekecek.

1 feet = 30,48 cm                            1 inch = 2,54 cm                              1 feet = 12 inch

Peki kullanılan rakamlar neyi ifade ediyor? Metrik ölçüleri kullanan Avrupa markaları, makine genişliğini N (narrow-dar) ya da W (wide-geniş) harfleriyle belirtip sadece makinenin çalışma yüksekliğini ifade etmek için rakamlara başvururken; İngiliz ölçülerini kullanan JLG, Genie, Skyjack ve Snorkel gibi markalar makinenin platform yüksekliği ile beraber genişliğini de rakamla belirtiyor. Çin menşeili markalar da platform yüksekliği ve makine genişliğini metrik olarak gösteriyor.

Bu noktada platform yüksekliği ve çalışma yüksekliği olmak üzere iki temel özellikten bahsedelim. Platform yüksekliği; herhangi bir platformu maksimum yüksekliğe çıkardığımızda, sepet üzerindeki operatörün ayağıyla bastığı yerin yani sepet tabanının yerden yüksekliğidir. Çalışma yüksekliği ise; yine maksimum yüksekliğe çıkarılan bir platform üzerindeki operatörün ellerini havaya kaldırdığı anda elleriyle dokunabileceği en yüksek noktanın yerden yüksekliğidir. Normal bir insan boyu ele alındığında çalışma yüksekliği ile platform yüksekliği arasındaki fark 2 m’dir.

Çalışma Yüksekliği – Platform Yüksekliği = 2 m
 
ÖRNEKLER
 
Bahsi geçen 5 marka için örneklemeler yaparak mantığı daha iyi anlamaya çalışalım. Örnekte belirtilmemiş olan diğer markaların da benzer isimlendirme mantığıyla hareket ettiğini söyleyebiliriz.
 

 
 
 
 
 
 

 

Artık herhangi bir markanın makaslı platform modelinde kullanılan rakam ve harflerin ne anlama geldiğini daha iyi biliyoruz. Sadece model adına bakarak makine ile ilgili az da olsa fikir sahibi olabiliriz. En önemli özellik olan çalışma yüksekliğini, ayrıca enerji tipini (akülü ya da dizel), geniş ya da dar olduğunu ayırt edebiliriz.

Özet
:
Resim