Eklemli Platformlar

Makaslı Platformlardan sonra en yaygın bir şekilde kullanılan Eklemli Platformları inceleyerek, markalar arasında farklılık gösteren model isimlendirme mantığı hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.
 
 

MODEL İSİMLENDİRME
 
Akülü ve Dizel olmak üzere iki sınıfa ayrılan Eklemli Platformlar; çalışma yüksekliği, dar ya da geniş oluşu, vb. özellikleriyle de çok çeşitli modellerde karşımıza çıkıyor. Üretici firmalar arasında farklılık gösteren model isimlendirmede genellikle harf ve rakamların kullanıldığını belirtmiştik. Harflerin neredeyse tüm üreticiler için aynı mantıkta kullanıldığını ancak metrik ya da feet/inch birimlerini kullanan üreticiler arasında rakamların değişik mantıkla kullanıldığını söyleyebiliriz.

Aşağıda başlıca yabancı üretici firmaların, Eklemli Platformların isimlendirilmesinde kullandıkları harfleri ve anlamlarını görüyoruz. Bu markaların haricinde diğer markaların da hemen hemen aynı harfleri kullandıklarını belirtebiliriz. Ülkemizde yerli üretim yapan firmaların ise kimi zaman Türkçe harflendirme kimi zaman da model grubuna ayrı bir isim verme gibi nedenlerle farklı bir politika izleyebildiğini söyleyebiliriz.
 

Rakamlara geçerken, Haulotte gibi Avrupa menşeili firmaların metrik ölçü birimini; JLG, Genie, Skyjack ve Snorkel gibi markaların ise İngiliz ölçü birimlerini kullandığını yineleyelim. feet ve inch birimlerinin metrik olarak karşılıkları ise:
 
1 feet = 30,48 cm                            1 inch = 2,54 cm                              1 feet = 12 inch
 
Peki kullanılan rakamlar neyi ifade ediyor? Metrik ölçüleri kullanan Haulotte gibi markalar, sadece makinenin çalışma yüksekliğini; İngiliz ölçülerini kullanan JLG, Genie, Skyjack ve Snorkel gibi markalar ise makinenin platform yüksekliğini ifade etmek için rakamlara başvuruyor. İstisna olarak Genie modellerinde makinenin yatay erişim kapasitesinin de rakamla belirtildiğini görüyoruz.
 
Bu noktada platform yüksekliği ve çalışma yüksekliği terimlerini tekrar hatırlatalım. Platform yüksekliği; herhangi bir platformu maksimum yüksekliğe çıkardığımızda, sepet üzerindeki operatörün ayağıyla bastığı yerin yani sepet tabanının yerden yüksekliğidir. Çalışma yüksekliği ise; yine maksimum yüksekliğe çıkarılan bir platform üzerindeki operatörün ellerini havaya kaldırdığı anda elleriyle dokunabileceği en yüksek noktanın yerden yüksekliğidir. Normal bir insan boyu ele alındığında çalışma yüksekliği ile platform yüksekliği arasındaki fark 2 m’dir.
 
Çalışma Yüksekliği – Platform Yüksekliği = 2 m

ÖRNEKLER
 
Bahsi geçen 5 marka için örneklemeler yaparak mantığı daha iyi anlamaya çalışalım. Örnekte belirtilmemiş olan diğer markaların da benzer isimlendirme mantığıyla hareket ettiğini söyleyebiliriz.
 


 

Artık herhangi bir markanın Eklemli Platform modelinde kullanılan rakam ve harflerin ne anlama geldiğini daha iyi biliyoruz. Sadece model adına bakarak makine ile ilgili az da olsa fikir sahibi olabiliriz. En önemli özellik olan çalışma yüksekliğini ve ayrıca enerji tipini (akülü ya da dizel) ayırt edebiliriz.
 
Özet
:
Resim