Platform Kullanımı İş Güvenliği Talimatı

 1. Kullanmaya yetkilendirilmemiş ve sertifika veya operatör eğitim belgesi bulunmayan personellerin platform kullanması ve üzerinde çalışma yapması yasaktır.
 2. Yetkilendirilmiş tüm personel tarafından “Platform Kullanımı İş Güvenliği Talimatı” okunmuş ve imzalanmış olmalıdır.
 3. Herhangi bir arızası bulunan platform (hidrolik kaçağı, tekerlekleri hasarlı vb. ) kullanılmamalıdır.
 4. Platform asla ani hareket ettirilmemeli ve keskin hareket ve manevralardan kaçınılmalıdır.
 5. Platform başka bir makineyi çekmek,itmek veya herhangi bir ağırlığı sürüklemek için kullanılmamalıdır.
 6. Akü ve diğer elektrik aksamları direkt su ile temas ettirmeyiniz.
 7. Akü ve elektrik aksamlarına basınçlı hava ve su ile müdahale etmeyiniz.
 8. Rüzgardan etkilenebilecek nitelikte büyük malzemeleri (panel, karton kutu vb.) platformda etkilenebilecek şekilde taşımayınız.
 9. 45 km/s’den (Ürün Kullanma Kılavuzundan Alınmalıdır.) hızlı rüzgarlı hava ve alanlarda kullanmayınız.
 10. Platform korkulukları üzerine oturmayınız, yaslanmayınız ve kesinlikle tırmanmayınız.
 11. Korkuluk ve uzatma platformu sağlam ve kilitli durumda olmayan platformu kullanmayınız.
 12. Yumuşak, dağınık veya stabil olmayan yüzeyler üzerinde kullanmayınız.
 13. Elektrik hatlarına yakın yapılan çalışmalarda hatlara güvenlik mesafesini bırakmayı unutmayınız. 0-300 V arasın gerilimde temastan kaçınınız, 300 V-50 kV gerilimde arada 3 m güvenlik mesafesi bırakınız.
 14. Yüksek voltajlı noktalarda yapılacak çalışmalarda elektriğin tamamen kesilmesi ve hattaki elektriğin topraklanmasını kontrol ettikten sonra çalışmaya başlayınız.
 15. 45 oC’den yüksek, -15 oC’den düşük sıcaklıklarda çalışmayınız.
 16. Patlayıcı alanlarda çalışmayınız.
 17. Yıldırım düşme riski sebebiyle fırtınalı havalarda çalışmayınız.
 18. Maksimum yükleme kapasitesinden fazla yüklemeyiniz. (Ürün Kullanma Kılavuzundan Alınmalıdır.)
 19. Işıklandırma sistemi tesis edilmeden gece çalışmalarında veya karanlık yerlerde kullanmayınız.
 20. Diğer hareketli veya sabit araç ve malzemelerle temasa karşı dikkatli olunuz.
 21. Giriş kapı korkuluğunun yerine düzgün olarak yerleştirildiğinden emin olunuz.
 22. Platformun yükselmesi ve alçalması sırasında korkuluklardan tutununuz.
 23. Platform ve platform çıkış merdiveninde bulunan her türlü kayganlaştırıcı faktörü (yağ, su vb.) temizleyiniz.
 24. Platform merdivenini kullanırken 3 nokta temas kuralını unutmayınız. (iki el bir ayak, iki ayak bir el teması)
 25. Platform tamamen indirilerek ilk pozisyonunu almadan tırmanmayınız veya inmeyiniz.
 26. Çukur, boşluk, enkaz vb. tehlikeli alanlara 1 metreden fazla yaklaşmayınız.
 27. Platformda bulunan yükün dengeli şekilde yerleştirilmesi gereklidir.
 28. Platformu her zaman sürücü istikametinde kullanınız.
 29. Manuel fren sisteminin kapalı olduğundan emin olunuz.
 30. Platform üzerinde çalışma yaparken çene bantlı baret ve emniyet kemerinizi takınız.
 31. Çalışmalar sırasında vücudunuzu platformun içinde tutunuz.
 32. Yükselirken veya alçalırken ellerinizi makaslardan uzak tutunuz.
 33. Fren mesafelerine dikkat ediniz. (Yüksek hızda 3 m, düşük hızda 1 m) (Ürün Kullanma Kılavuzundan Alınmalıdır.)
 34. Akülerin şarja takılması sırasında iş gözlüğü ve EN 374 iş eldiveni kullanılmalıdır.
 35. Akü şarjı iyi havalandırılmış ve patlama olasılığı değerlendirilerek önlemleri alınmış ortamlarda yapılmalıdır.
 36. Her şarjdan önce akü suyu seviyesini kontrol ediniz.
 37. Kabloları aküden sökerken önce negatif(-) kutup daha sonra pozitif(+) kutup sökülmelidir. Kablolar bağlanırken iste önce pozitif(+) kutup, sonra negatif(-) kutup bağlanmalıdır.
 38. Platformun düzenli olarak bakımlarının yapıldığından emin olmadan ve yılda en az bir kere periyodik kontrolü olduğunu belirten etiketini görmeden çalışmaya başlamayınız.
Özet
:
Resim